Open brief

Open brief aan de tweede kamer

Nijmegen, 29-11-2004


Geachte leden van de Tweede Kamercommissie voor OC&W,

Betreft: Bescherming Sinterklaasfeest


De Vereniging tot Behoud van Sinterklaas heeft afgelopen week een landelijk onderzoek gepubliceerd waarin onder andere naar de Sinterklaasvriendelijkheid van Nederlandse gemeentes is gekeken. Dit onderzoek is onder andere gepubliceerd in de Telegraaf van 24-11 en is te raadplegen via www.behoudsinterklaas.nl. Naast het in kaart brengen van Sinterklaasvriendelijkheid van Nederlandse gemeentes, is onderzocht in hoeverre er aandacht is voor het Sinterklaasfeest bij het ministerie van OC&W. Daaruit bleek dat er binnen het ministerie van OC&W geen enkele visie of beleid bestaat met betrekking tot Sinterklaas.

De Vereniging tot Behoud van Sinterklaas (VBS) vindt deze constatering op zijn minst opmerkelijk, aangezien het Sinterklaasfeest een belangrijk volksfeest is en deel uitmaakt van het cultureel erfgoed. Daarom vraagt de VBS middels deze brief uw aandacht voor het gebrek aan aandacht, visie en beleid ten aanzien van het Sinterklaasfeest.

De VBS doet hierbij een aantal voorstellen om vanuit de rijksoverheid meer aandacht te besteden aan het Sinterklaasfeest; de aandacht die het Sinterklaasfeest verdient op basis van de populariteit van dit volksfeest en het belang van het feest voor de cultuur van ons land. De populariteit van het Sinterklaasfeest ten opzichte van een vercommercialiseerde kerstviering met kerstman neemt echter af. Uit een onderzoek van vorig jaar bleek dat nog slechts een kleine meerderheid van kinderen de voorkeur gaf aan Sinterklaas boven de kerstman. Aangezien zij de volgende generatie zullen vormen en de Sinterklaastraditie door moeten geven, wil deze behouden blijven, vindt de VBS dat de rijksoverheid maatregelen moet nemen om de toekomst van het Sinterklaasfeest veilig te stellen.

Allereerst zou het ministerie van OC&W een bredere notie van het begrip cultuur dienen te hanteren dan tot dusverre: niet alleen kunsten e.d. vormen een onderdeel van het culturele erfgoed, maar ook, soms eeuwenoude, tradities zijn een onderdeel hiervan. Het ministerie van OC&W dient ons inziens te erkennen dat tradities een onvervreemdbaar onderdeel zijn van de cultuur van Nederland. In die hoedanigheid zou er een visie ontwikkeld moeten worden om deze tradities te beschermen en te ondersteunen.

De ondersteuning van de rijksoverheid kan op enkele praktische wijzen worden ingevuld:
1. Sinterklaas (5 december) wordt een Nationale Feestmiddag. Het belang van het Sinterklaasfeest is dermate groot, wordt door de meerderheid van de bevolking gevierd en vindt weerklank onder brede lagen van de bevolking. Echter, de tijd om het feest te vieren is beperkt en het gevolg daarvan is, dat het feest minder aandacht krijgt dan het verdient. Daarom stelt de VBS voor, dat de middag voor Sinterklaasavond als Nationale Feestmiddag ingevoerd wordt, zodat mensen daadwerkelijk het feest kunnen vieren. Nederland heeft in vergelijking met andere Europese landen weinig nationale feestdagen en Sinterklaas leent zich het beste om als daadwerkelijke nationale feestdag te dienen.
2. Sinterklaas wordt tot nationaal cultureel erfgoed uitgeroepen en komt op de monumentenlijst.
3. De Kamer en het ministerie van OC&W steunen actief een verbod op het in het openbaar verschijnen van de kerstman voor 7 december. De kerstman is een uit het buitenland ge´mporteerd slap aftreksel van de Nederlandse Sinterklaas, die de aandacht van het ware Sinterklaasfeest en voor de ware Sinterklaassfeer afleidt. Deze verboden kunnen opgenomen worden in plaatselijke verordeningen, maar ook in een rijkswet.
4. Het onderwijs geeft meer aandacht aan het belang van het Sinterklaasfeest voor de cultuur van ons land.
5. Het ministerie van OC&W propageert actief het belang van het Sinterklaasfeest.


De VBS kan zich voorstellen dat dit voorstel studentikoos over kan komen bij de leden van de Tweede Kamer, maar het betreft hier een serieus voorstel. Medio volgend jaar zal de VBS opnieuw contact opnemen om de voortgang van het voorstel te bekijken en eventueel de kwestie opnieuw aan te kaarten. De VBS wenst u allen een aangename Sinterklaasavond toe!


Met vriendelijke groet,

Namens de Vereniging tot Behoud van Sinterklaas,

Tom Hesselink (voorzitter)

Email: info@behoudsinterklaas.nl
Website: www.behoudsinterklaas.nl
Telefoon: 06-44108914

Laatste nieuws
> Sinterklaas bezoekt eigen te...
> Sint zet voet aan wal in Sch...
> Nieuw boek over de oorsprong...
> Toneel De Begijn brengt nieu...
> Nieuwe editie Sinterklaaslex...
In de media
Krant
28-11-2006
> Het Parool
01-12-2005
> NRC Handelsblad
22-11-2004
> Tubantia
> De Telegraaf
23-11-2004
> Metro (p.4)
24-11-2004
> Amersfoortse Courant
> Twente vandaag

Televisie
31-10-2005
> Teleac Bij Ons Thuis
23-11-2004
> RTL4 Editie.nl
> NCRV Man bijt hond

Radio
28-11-2006
> CAZ!
28-11-2006
> Megastad FM
28-11-2006
> 100% NL Radio
17-11-2006
> Omroep Gelderland
05-12-2005
> School voor Journalistiek
31-11-2005
> Business News Radio
22-11-2004
> NOS 3FM Nieuws
23-11-2004
> Yorin Denk als Henk
> RTV Oost
> L1
24-11-2004
> Golfbreker Radio
29-11-2004
> City FM
> AVRO's Arbeidsvitaminen


Internet
2006
> nu.nl
> nos.nl
2005
> Kennislink.nl
> PressCenter.nl
23-11-2004
> Nieuws.nl
> FOK!
> Berry en Berrie
24-11-2004
> Dordt.nl
> Dagblad De Limburger
> Binnenlands Bestuur
> Middelburg.nl
> Noordhollands Dagblad
27-11-2004
> Sleutelstad.nl
Foto's
> Recent toegevoegd:> Foto's vorig jaar:

Nieuwsbrieven
> Nieuwsbrief juli
> Nieuwsbrief 11 november
> Nieuwsbrief 22 november
> Nieuwsbrief november 2005

(c) Vereniging tot Behoud van Sinterklaas