Over Sinterklaas

Herkomst van het Sinterklaasfeest.
Het "Sinterklaas feest" begint haar historie eigenlijk al ver voordat Nicolaas geboren werd. In de Germaanse oudheid was er reeds een feest aan het begin van de winter ter ere van de god Wodan. Deze Wodan doorkliefde de lucht met zijn achtbenige paard en werd bijgestaan door een "aardmannen". Wodan was een veeleisende god en er moest regelmatig aan hem geofferd worden. Deze plechtigheden hadden vaak een feestelijk karakter en soms kwam het zelfs tot een regelrechte orgie. Honderden jaren vierden Germanen dit feest al toen de eerste Christenen naar Nederland kwamen om het land te kerstenen. De eerste Christenen waren van de botte bijl en verwierpen het Germaanse heidendom met al haar facetten. Toen Bonifatius een heilige boom wilde omhakken als teken van afgoderij werd hij vermoord door de Friezen. Om deze behandeling bespaard te blijven gingen de opvolgers van Bonifatius wat minder bot te werk en besloten zij de Germaanse feesten te "verchristelijken". Zo werd het Germaanse Midwinterfeest omgetoverd tot Kerstmis en voor Lentefeest kwam Pasen in de plaats. De oude gebruiken van deze feesten konden maar moeilijk uitgebannen worden. Nog steeds worden met kerst kerstbomen opgetuigd (een praktijk afstammend van het Germaanse gebruik van het bomen vereren) en worden er met Pasen vele eieren gegeten (als teken van vruchtbaarheid en een nieuw begin).

Het duidelijkste voorbeeld van deze verchristelijking is het feest van Sinterklaas. Waar in (heel) vroegere tijden Wodan met zijn achtbenige paard werd vereerd is er nu de heilige Nikolaas met zijn schimmel die het land verblijd. De zwarte aardmannen van Wodan zijn nu terug te vinden in de Zwarte Pieten. Ook het strooien van pepernoten is een verwijzing naar het verre verleden. Het verwijst naar het vruchtbaarheidsritueel dat we ook terugzien bij bruiloften (het strooien van rijst). Maar Sinterklaas is buiten een mythe en feest ook tijdens zijn leven de heilige Nikolaas geweest.


...terug
(c) Vereniging tot Behoud van Sinterklaas